Logo

archief

Groenlicht voor Huygenskwartier

 

De gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft op 15 november unaniem besloten met de planvorming voor het Huygenskwartier verder vorm te geven. In samenwerking met Waaijer Projectrealisatie en Hoogvliet Beheer heeft rphs strategie + ontwikkeling het initiatief genomen om de herontwikkelingsmogelijkheden van dit gebied in het oude centrum van Voorburg te onderzoeken.  De stedenbouwkundige verkenning werd geïnitieerd als gevolg van het vertrek van de gemeentelijke diensten uit het Huygenskwartier en de wens tot uitbreiding van de naastgelegen Hoogvliet supermarkt. De visie benut de aanwezige hoogteverschillen, versterkt de huidige winkelstructuur, brengt een publieksfunctie terug en respecteert en interpreteert opnieuw de historische waarden. Door intensief, duurzaam ruimtegebruik ontstaan tevens mogelijkheden om ca. 120 parkeerplaatsen te integreren en de woonfunctie te versterken met nieuwe kleinschalige woonmilieus op verschillende maaiveldniveaus.

< archief