top of page
rphs assen citadel 02.jpg
rphs assen citadel situatie 01.jpg

De Citadel moet het oostelijk deel van het centrum met het hart van Assen gaan verbinden. In het plan wordt gereageerd op de bestaande bebouwing in de verschillende aangrenzende straten. Deze strategie heeft tot gevolg dat de huidige morfologie geleidelijk overgaat in de nieuwe stedelijke structuur. Tegelijkertijd ontstaan zo gedifferentieerde stedenbouwkundige ruimten.Een goed stedenbouwkundig ontwerp kenmerkt zich echter ook door rust en eenheid. Dit wordt bereikt door uit te gaan van een eenduidig materiaal voor de gevels, afgestemd op de stedenbouwkundige ruimte die zij begrenzen. Het plan bevat een multifunctioneel programma van ondergronds parkeren winkels onder en boven het maaiveld met daarbovenop appartementen en grondgebonden woningen.

PROJECT

Assen, de Citadel

PROGRAMMA

~ 230 woningen

~ 730 parkeerplaatsen

- 12.500 m² winkels

OPDRACHTGEVER

BEMOG Projectontwikkeling, Zwolle

PERIODE

2005 – 2013

rphs assen citadel vogelvlucht 01.jpg
rphs assen citadel 02.jpg
rphs assen citadel 01.jpg
rphs assen citadel 05.JPG
rphs assen citadel 03.JPG
bottom of page