Logo

nieuws

samenwerkingsovereenkomst Duinzigt

Op de drukbezochte vastgoedbeurs, Provada, ondertekenden de gemeente Den Haag en WPRI op 7 juni de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling en uitbreiding van winkelcentrum Duinzigt.
Het winkelcentrum uit de jaren ’60 op het Willem Royaardsplein in de Haagse wijk Benoordenhout zal de komende jaren volledig worden herontwikkeld en uitgebreid tot een samenhangend winkelgebied met een hedendaagse uitstraling. Het plan omvat een uitbreiding naar totaal circa 7.000 m² winkeloppervlak, 39 appartementen en 2 parkeerkelders met in totaal 172 plaatsen. Bij de totstandkoming van de thans bekrachtigde visie is al in een vroeg stadium van het project gedurende een periode van circa 4 jaar nauw samengewerkt met een klankbordgroep bestaande uit direct omwonenden en vertegenwoordigers van wijkvereniging en ondernemers.
De lang verwachte metamorfose van deze voor de wijk belangrijke ontmoetingsplaats, komt met de ondertekening van deze overeenkomst, weer een stap dichterbij. De komende maanden zal het ontwerp verder worden uitgewerkt met als doel een start van de uitvoering naar verwachting begin 2020.

< nieuws