Logo

werkvelden

De werkvelden van rphs+ en haar businessunits omvatten: woningbouw, commerciële voorzieningen zoals kantoren, bedrijfshuisvesting, retail, horeca en leisure en overige voorzieningen waaronder culturele-, maatschappelijke- en parkeervoorzieningen. Onze opdrachten betreffen zowel nieuwbouwprojecten als herinrichtingsopgaven, transformaties en herontwikkeling van bestaand vastgoed. Ons eigen monumentale kantoor een Rijksmonument uit midden van de 19e eeuw is hier een mooi voorbeeld van.