Logo

projecten

Assen, de Citadel

De Citadel moet het oostelijk deel van het centrum met het hart van Assen gaan verbinden. In het plan wordt gereageerd op de bestaande bebouwing in de verschillende aangrenzende straten. Deze strategie heeft tot gevolg dat de huidige morfologie geleidelijk overgaat in de nieuwe stedelijke structuur. Tegelijkertijd ontstaan zo gedifferentieerde stedenbouwkundige ruimten.Een goed stedenbouwkundig ontwerp kenmerkt zich echter ook door rust en eenheid. Dit wordt bereikt door uit te gaan van een eenduidig materiaal voor de gevels, afgestemd op de stedenbouwkundige ruimte die zij begrenzen. Het plan bevat een multifunctioneel programma van ondergronds parkeren winkels onder en boven het maaiveld met daarbovenop appartementen en grondgebonden woningen.