Logo

projecten

Naaldwijk, de Secretaris

De laatste jaren is de verstedelijking van het dorp Naaldwijk als de centrale kern van de nieuwe gemeente Westland ingezet. Het door rphs ontworpen winkelcentrum de Tuinen heeft daartoe een belangrijke impuls gegeven. Aansluitend aan het winkelcentrum en direct langs de Patijnenburg, het entreeplein van de Tuinen en het dorpscentrum, wordt nu een flink bouwblok, de Secretaris, gerealiseerd. Daarin zullen woningen in uiteenlopende sectoren en grootschalige winkels worden ondergebracht. De bebouwing is, hoewel uit één hand ontworpen, opgebouwd uit vier delen met elk een eigen karakter en programma aansluitend bij de verschillende locaties. De bouwdelen onderscheiden zich voorts van elkaar in architectonische uitwerking en kleur.