Logo

projecten

Waddinxveen, Centrum

Het Nieuwe Centrum van Waddinxveen vormt, op enige afstand van het voormalige verouderde centrum waar onvoldoende ruimte beschikbaar was voor de gewenste uitbreiding, een geheel nieuwe ontwikkeling met een programma van 20.000 m² winkels en sociaal-culturele voorzieningen, 340 woningen en 1300 parkeerplaatsen. Door rphs+ zijn het parkeersouterrain en het centrale bouwblok ontworpen. De woon- en winkelbebouwing wordt gekenmerkt door een 'pandsgewijze' architectuur. Aan de lange, gebogen winkelstraten hebben de panden een beperkte variatie, terwijl aan de pleinen individuele panden zijn ontworpen met een sterke differentiatie in bouwhoogte, typologie en kleur. De architectonische uitwerking is in detail en ornament sober en hedendaags. In het ontwerp voor het parkeersouterrain is een maximale gebruiksvriendelijkheid nagestreefd. De 1300 parkeerplaatsen zijn helder georganiseerd en visueel in compartimenten verdeeld naar de soort gebruiker. De routing voor de voetganger binnen de garage en de stijgpunten naar het winkelniveau onderscheiden zich van de parkeerzones door een hoogwaardige licht- en materiaaltoepassing.