Logo

projecten

zorg en welzijn

rphs+ heeft jarenlange ervaring en expertise in het ontwerpen van complexe, multifunctionele programma's op verschillende schaalniveaus. Maatschappelijke en commerciële voorzieningen worden daarbij vaak gecombineerd met woningbouw en parkeervoorzieningen. De combinatie van deze functies met hun verschillende eisen en wensen, het zoeken naar een symbiose van functies en het herontwikkelen of integreren van eventueel bestaand vastgoed, vereist een zeer deskundig inzicht. Ons vakmanschap, breed georiënteerde ervaring en integrale, contextuele manier van ontwerpen, vormt een toegevoegde waarde bij het bedenken en vormgeven van nieuwe gebouw- en gebruiksconcepten: hét antwoord op steeds veranderende huisvestingsvragen in de zorg- en welzijnssector.