Logo

rphs strategie + ontwikkeling

 

rphs strategie + ontwikkeling houdt zich bezig met strategische adviezen voornamelijk op het gebied visie- en conceptontwikkeling, haalbaarheidsstudies en supervisie. Gedurende de initiatieffase kan daarbij risicodragend geparticipeerd worden in nieuwe kansrijke ontwikkelingen. Deze businessunit staat onder leiding van architect-partner Eric Scholman, tevens algemeen directeur van rphs+.