top of page
rphs waddinxveen centrum 07.jpg

Het Nieuwe Centrum van Waddinxveen vormt, op enige afstand van het voormalige verouderde centrum waar onvoldoende ruimte beschikbaar was voor de gewenste uitbreiding, een geheel nieuwe ontwikkeling met een programma van 20.000 m² winkels en sociaal-culturele voorzieningen, 340 woningen en 1300 parkeerplaatsen. Door rphs+ zijn het parkeersouterrain en het centrale bouwblok ontworpen. De woon- en winkelbebouwing wordt gekenmerkt door een 'pandsgewijze' architectuur. Aan de lange, gebogen winkelstraten hebben de panden een beperkte variatie, terwijl aan de pleinen individuele panden zijn ontworpen met een sterke differentiatie in bouwhoogte, typologie en kleur. De architectonische uitwerking is in detail en ornament sober en hedendaags. In het ontwerp voor het parkeersouterrain is een maximale gebruiksvriendelijkheid nagestreefd. De 1300 parkeerplaatsen zijn helder georganiseerd en visueel in compartimenten verdeeld naar de soort gebruiker.

PROJECT

Waddinxveen, Centrum

PROGRAMMA

~ 120 woningen 

~ 1.300 parkeerplaatsen

- 6.000 m² winkels

OPDRACHTGEVER

ASR Vastgoed Ontwikkeling, Utrecht

PERIODE

2007 - 2014

rphs waddinxveen centrum vogelvlucht 00.jpg
rphs waddinxveen centrum 05.jpg
rphs waddinxveen centrum 07.jpg
rphs waddinxveen centrum parkeren 02.jpg
bottom of page