top of page
2. photoshop aangepast.jpg
rphs amsterdam banne situatie verticaal.jpg

De IJdoornlaan is een belangrijke, maar weinig sprekende verkeersader in Amsterdam-Noord. Om haar de allure van een stadsboulevard te geven is een stedenbouwkundig ensemble ontworpen bestaande uit negen woongebouwen die door middel van een tweelaagse plint aan elkaar worden gekoppeld. De woongebouwen die acht verdiepingen hoog zijn, staan afwisselend haaks op en evenwijdig aan de boulevard. In hun detaillering staan zij stevig op de grond. De plint wordt ten opzichte van de appartementengebouwen iets naar achteren geschoven. Zij bevat ondermeer winkels, kantoren en maatschappelijke voorzieningen in aansluiting op de verschillende maaiveldniveaus. Er ontstaat zo een aantrekkelijk nieuw centrum gebied. rphs heeft het stedenbouwkundig plan voor het gehele centrumgebied gemaakt en ontwerpt het voorzieningencentrum met parkeren, winkels, wijkcentrum en een kinderdagverblijf. Boven dit centrum komen woningen voor verschillende doelgroepen en categorieën.

PROJECT

Amsterdam, de Banne 

PROGRAMMA

- 171 woningen 

- 240 parkeerplaatsen

- 7.000 m² winkels

- 2.200 m² wijkvoorzieningen

OPDRACHTGEVER

Stadsdeel Amsterdam Noord (Banne Binnen/Delta Forte)

AM, Amsterdam Rochdale, Amsterdam

PERIODE

2004 – 2014

rphs amsterdam banne centrum.jpg
1. photoshop aangepast.jpg
2. photoshop aangepast.jpg
rphs amsterdam banne gymzaal.jpg
rphs amsterdam banne passage.jpg
rphs amsterdam banne tapis roulant.jpg
rphs amsterdam banne winkels aangepast.jpg
bottom of page