top of page
rphs assen kloosterveste luchtfoto.jpg
rphs assen kloosterveste situatie 00.jpg

De nieuwe wijk Kloosterveen krijgt een exact cirkelvormig stadscentrum. Het heeft een doorsnede van ongeveer 400 meter en wordt omsloten door een singel. In het centrum zullen behalve winkels, scholen, een sportcentrum, een kerk en andere centrumfuncties ook woningen worden ondergebracht. Een gracht, pleinen, straten, een haven en een groen singelpark geven het centrum een sfeervolle en eigen identiteit. Het hart van het gebied zal iets worden opgetild om zo overdekt parkeren onder de voorzieningen mogelijk te maken. Langzaam verkeer krijgt aparte routes door het centrum. rphs+ heeft de supervisie over de invulling van dit stedenbouwkundige plan. Het beeldkwaliteitplan dat door rphs is opgesteld bevat stijl- en vormvoorschriften die de diverse architecten helpen bij hun ontwerpactiviteiten.

PROJECT

Assen, Kloosterveste

PROGRAMMA

~ 80 zorgappartementen 

~ 2.276 m² sport

- 4.987 m² scholen

- 1.765 m² wijkcentrum

- 355  m² bibliotheek

OPDRACHTGEVER

gemeente Assen

OPDRACHT

masterplan | beeldkwaliteitplan 2001

rphs assen kloosterveste luchtfoto.jpg
rphs assen kloosterveste plein 01.jpg
bottom of page