top of page
Willem Royaardsplein_Update_25.jpg
plankaart 170627.jpg

Het Willem Royaardsplein ligt tussen de hoofdontsluitingsweg van de wijk Duinzigt en een rustige woonstraat.
Het plein vormt de overgang tussen kleinschalige laagbouw uit de jaren dertig en grootschalige hoogbouw van na 1965. Naast het winkelcentrum bevindt zich een grote parkeerplaats gevolgd door enkele autonome, markante gebouwvolumes zoals de American Church, een school en een woonzorgcentrum. De huidige bebouwing bestaat uit een winkelstrip met bovengelegen maisonettes en enkele lage paviljoens, een typisch voorbeeld van een buurtwinkelcentrum uit de jaren 60. De architectuur wordt gekenmerkt door een sobere functionalistische vormgeving in baksteen en grind-betonnen gevelbekleding.
De herontwikkeling heeft een compact nieuwbouwvolume. Ter plaatse van de huidige paviljoens en de parkeerplaats wordt een nieuw blok geplaatst tegenover de bestaande winkelstrip aan de overzijde van het plein en vormt de overgang naar de grotere volumes aan de andere zijde. Een éénlaagse winkelplint waarop een aantal woonblokken geplaatst zijn, creëren een kleinschalig woonmilieu. Een kleiner winkelvolume met erboven woningen op de kop van het centrum vormt de toegang van de wijk en het winkelcentrum en geeft het plein de beslotenheid van een intieme plek voor de wijk.
In een vroeg stadium is samengewerkt met een klankbordgroep bestaande uit omwonenden en vertegenwoordigers van wijkvereniging en ondernemers. Dit heeft geleid tot een gedragen contextuele visie op de toekomst van het winkelgebied en haar omgeving.

PROJECT

Den Haag, Willem Royaardsplein

PROGRAMMA

- ca. 6.000 m² winkeloppervlak

- 40 appartementen

- 2 parkeerkelders met in
   totaal 174 plaatsen

OPDRACHTGEVER

WP Retail Invest, Amsterdam

PERIODE

2013 – in ontwikkeling

Willem Royaardsplein_Update_27.jpg
Willem Royaardsplein_Update_14-2.jpg
Willem Royaardsplein_Update_22.jpg
bottom of page