top of page
rphs_gouda_odmh_3.jpg

Het door rphs+ in 1995 in opdracht van ISMH ontworpen kantoorgebouw in Gouda heeft in de periode van 2012 tot 2015 in een compleet nieuw interieur gekregen. Het ontwerp en de uitvoering van dit project werd door rphs+ per verdieping gefaseerd uitgevoerd. Met de transformatie van een traditioneel kantoorconcept (cellenkantoor) naar een flexibel werkplekconcept werd ingespeeld op de ontwikkeling van de organisatie. Het nieuwe werkplekconcept kent een onderverdeling in gebieden met standaard werkplekken afgewisseld met werkplekken voor afzondering, overleg en ontmoeting. De totale herinrichting omvat 4.500 m² flexibel open kantoorconcept voor ODMH en 500 m² consultatiebureau en een Centrum voor Jeugd en Gezin. Het kantooroppervlak bestaat uit circa 260 werkplekken en aanvullend diverse vergaderruimten, een bedrijfsrestaurant en entree- en loungeruimten voorzien van informele plekken.

PROJECT

Gouda, ODMH

PROGRAMMA

~ 4.500 m² kantoor 

~ 500 m² consultatiebureau en Centrum voor Jeugd en Gezin

OPDRACHTGEVER

1993 – 1995 kantoor in opdracht van ISMH
2012 – 2015 consultatiebureau en een Centrum voor Jeugd en Gezin
en open kantoorconcept voor ODMH

rphs_gouda_odmh_8.jpg
rphs_gouda_odmh_3.jpg
rphs_gouda_odmh_4.jpg
bottom of page