top of page
31046 - Ext 03.jpg
210315 plankaart.jpg

In het stedenbouwkundig plan voor het Huygenskwartier worden de reeds aanwezige hoogteverschillen benut, de huidige winkelstructuur versterkt en de historische waarden gerespecteerd. Door intensief ruimtegebruik ontstaat de mogelijkheid om de openbare parkeervoorzieningen te integreren en de woonfunctie in het centrum te versterken met nieuwe kleinschalige woonmilieus.
De bestaande rooilijnen van de Herenstraat, Raadhuisstraat en Vlietstraat worden gerespecteerd en aan de Vlietstraat is naast de huidige functie van doorgangsroute voor langzaam verkeer een compacte verblijfsplek toegevoegd.
Aan de oostzijde bevindt zich een wat forser programma met twee en op een enkele plek drie lagen appartementen in een compacte, verhoogde binnentuin op het dak van de supermarkt: De Herentuyn, een intieme woonplek in het hart van Voorburg. Het totale volume verhoudt zich daarbij tot de hoogte van de huidige bebouwing aan de Herenstraat en Raadhuisstraat. Het gemeentelijke monument aan de Vlietstraat wordt zorgvuldig ingepast in de nieuwe bebouwing.
Het deel aan de westzijde van de Vlietstraat bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen, waarbij de hoogte van de bebouwing zich stapsgewijs afbouwt naar de bestaande bebouwing aan de Raadhuisstraat.
De nieuwe bebouwing speelt zorgvuldig in op de karakteristieke sfeer van de bestaande omgeving. De introductie van elementen, schaalmiddelen en verhoudingen uit het 'oude' in het 'nieuwe', versterkt de samenhang hiertussen.
Het resultaat is een nieuw deel van het centrum dat zich op natuurlijke wijze voegt in haar omgeving en daar diverse interessante ruimten aan toevoegt.

PROJECT

Voorburg, Herentuyn

PROGRAMMA

- 37 woningen

- 96 parkeerplaatsen

- 1.850 m² commerciële ruimte

OPDRACHTGEVER

Waaijer Projectrealisatie

PERIODE

2016 - in ontwikkeling

VV 01 -concept-.jpg
31046 - Ext 01.jpg
31046 - Ext 02.jpg
31046 - Ext 04.jpg
bottom of page