top of page
rphs oegstgeest lange voort 00.JPG
rphs oegstgeest lange voort situatie 00.jpg

Het hoofdwinkelcentrum van Oegstgeest stamt uit de jaren zestig en voldeed niet meer aan de huidige eisen. Om het centrum weer aantrekkelijk te maken is een deel gesloopt en vervangen door een nieuw winkelgebied dat gedeeltelijk overdekt is. De gebogen vorm van de nieuwbouw wijkt aan de zijde van de Lange Voort zodanig dat een plezierige verblijfsruimte voor de voetganger is ontstaan. De passage vormt de verbinding tussen parkeerterrein en bestaande winkels en ontsluit een groot deel van de nieuwe winkels. Op de winkels is een daktuin aangelegd waaromheen de bibliotheek en de appartementen zijn gerealiseerd. De bibliotheek heeft haar entree op het maaiveld. In overeenstemming met de omgeving is het gebouw met zijn verscheidenheid aan functies als eenheid ontworpen. De nieuwbouw is robuust en heeft een sterke plastiek. De blonde kleur sluit goed aan op het lichte karakter van de bestaande bebouwing. Met de realisatie van een aantal vrijstaande villa's in de directe omgeving van het winkelcentrum is het stedenbouwkundige plan voor de Lange Voort voltooid.

PROJECT

Oegstgeest, Lange Voort

PROGRAMMA

- 69 woningen 

- 120 parkeerplaatsen

- 5.500 m² winkels

- 1.600 m² bibliotheek

- 390 m² praktijkruimte

OPDRACHTGEVER

ASR Vastgoed Ontwikkeling, Utrecht

OPLEVERING

2006 - 2007

rphs oegstgeest lange voort 07.JPG
1. lichter aangepast.jpg
rphs oegstgeest lange voort 03.JPG
rphs oegstgeest lange voort 00.JPG
bottom of page