top of page
pijnacker ackershof 02 aangepast.jpg
rphs pijnacker ackershof situatie 00.jpg

Pijnacker, ooit een agrarisch dorp met kleinschalige bebouwing, is de laatste jaren enorm gegroeid. De hierdoor toegenomen koopkracht vroeg om een uitbreiding en grotere differentiatie van het winkelaanbod. Naast de toevoeging van winkelfuncties moest ook de bereikbaarheid van het centrum en de verblijfskwaliteit worden verbeterd. Het meeste verkeer benadert het centrum via de Oostlaan. Daar komt de ingang tot de uitgebreide parkeergarage, ook zal de vorm en maat van de bebouwing duidelijk maken dat het centrum zich hier bevindt. Het Raadhuisplein vormt het hart van het vernieuwde kernwinkelgebied, waar drie passages naar andere winkelcircuits samenkomen. Door de bebouwing in schaal en maat af te stemmen op die van het plein en de omringende bebouwing zal het plein intiemer worden. Paviljoenachtige winkelruimten rond het Raadhuis verhogen de levendigheid van het plein. Boven de winkels komen woningen en appartementen die vanaf het dak worden ontsloten. 

PROJECT

Pijnacker, Ackershof

PROGRAMMA

~ 158 woningen

~ 600 parkeerplaatsen

- 5.500m² commerciële ruimte

OPDRACHTGEVER

ABB Ontwikkeling, Sliedrecht

PERIODE

2004 – 2012

rphs pijnacker ackershof vogelvlucht 00.jpg
pijnacker ackershof 02 aangepast.jpg
rphs pijnacker ackershof 01.jpg
rphs pijnacker ackershof passage 00.JPG
bottom of page