Logo

projecten

Assen, Mercuriuscentrum

In opdracht van ING Real Estate Investment Management (ING REIM) en Actium wonen heeft rphs+ een ontwerp gemaakt voor de herontwikkeling van het Mercuriuscentrum te Assen. Het ontwerp is een deeluitwerking van de integrale stedenbouwkundige visie op het noordwestelijk deel van het centrum van Assen. De Mercuriuspassage wordt getransformeerd tot dé Mode-as van Assen, een hoogwaardige open winkelstraat met een sterke eigen identiteit. De gekozen pandsgewijze architectuur, kenmerkend voor het centrum van Assen, biedt een rijk en gevarieerd straatbeeld. In het gebied wordt een multifunctioneel programma met commerciële voorzieningen, zorgvoorzieningen en (zorg)woningen gerealiseerd. Uitbreiding van de binnenstedelijke woonfunctie met zorgvoorzieningen zal de levendigheid en sociale veiligheid in het plangebied vergroten. rphs heeft in opdracht van Icare het interieur van het woonzorgcomplex ontworpen. Vanuit een integrale visie op de gewenste uitstraling en beleving door de bewoner, bezoekers en werknemers is een herkenbare, eigentijdse leefomgeving gecreëerd. De omsloten binnentuinen vormen het groene hart van deze nieuwe woonzorggemeenschap.