Logo

projecten

Pijnacker, Ackershof

Pijnacker, ooit een agrarisch dorp met kleinschalige bebouwing, is de laatste jaren enorm gegroeid. De hierdoor toegenomen koopkracht vroeg om een uitbreiding en grotere differentiatie van het winkelaanbod. Naast de toevoeging van winkelfuncties moest ook de bereikbaarheid van het centrum en de verblijfskwaliteit worden verbeterd. Het meeste verkeer benadert het centrum via de Oostlaan. Daar komt de ingang tot de uitgebreide parkeergarage, ook zal de vorm en maat van de bebouwing duidelijk maken dat het centrum zich hier bevindt. Het Raadhuisplein vormt het hart van het vernieuwde kernwinkelgebied, waar drie passages naar andere winkelcircuits samenkomen. Door de bebouwing in schaal en maat af te stemmen op die van het plein en de omringende bebouwing zal het plein intiemer worden. Paviljoenachtige winkelruimten rond het Raadhuis verhogen de levendigheid van het plein. Boven de winkels komen woningen en appartementen die vanaf het dak worden ontsloten. De huidige winkelpanden aan het Emmapark worden vervangen om ook hier een goed winkelmilieu te creëren. Door de bouwmassa's op strategische wijze te "plooien" wordt de bezoeker begeleid naar het aansluitende winkelgebied.