Logo

projecten

Zwolle Zuid, Centrum

Het winkelcentrum Zwolle-Zuid, daterend uit de tachtiger jaren, is door uitbreiding en vernieuwing opgewaardeerd tot een stadsdeelcentrum voor 30.000 inwoners.
Het oorspronkelijk amorfe stedelijk gebied, ruimtelijk bepaald door de parkeervelden aan de achterzijde van de winkels, heeft een nieuwe heldere contour gekregen, gemarkeerd door kloeke woongebouwen.

Het enkelvoudige stedelijk patroon is verrijkt door toevoeging van een tweede winkelstraat en een plein met marktfunctie. Ook de centraal gelegen multifunctionele voorziening (bibliotheek, wijkcentrum en middelbare school) is opgewaardeerd, waardoor deze logisch aansluit op de winkelstraat.

Het vernieuwde stadsdeelcentrum wordt gecompleteerd met een tweelaagse parkeervoorziening boven de winkels, door middel van roltrappen verbonden met het maaiveld.

Eén materiaal en kleur, voor zowel de nieuwbouw als voor de nieuwe schil die is toegevoegd aan de bestaande bebouwing, geven het centrum een sterke samenhang.