top of page
rphs zeewolde ravelijn 05.JPG
rphs zeewolde ravelijn situatie 00.jpg

Het project de Ravelijn, resultaat van een door de gemeente uitgeschreven prijsvraag, vormt de afronding van het centrum van Zeewolde. Door de nieuwbouw is het onvolgroeide winkelcircuit gecompleteerd en is een logische winkelroute ontstaan. Het ontwerp van een samengestelde stedelijke ruimte, bestaande uit een plein tussen nieuwbouw en stadhuis en een passage, maakt de route interessant. Naast winkels en de appartementen is de bibliotheek een waardevolle functie op de locatie. De bibliotheek, voornamelijk gelegen op de eerste verdieping aan weerszijde van de passage, toont zich op expressieve wijze naar de omgeving door de bijna solitaire ligging, de afwijkende hoofdvorm en de overdaad aan glas. Het sterke onderscheid in openheid versus geslotenheid in de gevels wordt onder andere bepaald door bezonning, uitzicht en gewenste zichtbaarheid. In de passage leidt dit tot een boeiende asymmetrie in de gevels, hetgeen versterkt wordt door de wijze waarop onder de glazen kap het verfijnde spel met de blankhouten regels is gespeeld.

PROJECT

Zeewolde, Ravelijn 

PROGRAMMA

- 33 woningen

- 180 parkeerplaatsen

- 5.000 m² winkels

- 2.500 m² bibliotheek

OPDRACHTGEVER

Leyten, Rotterdam

PERIODE

2001 – 2007

rphs zeewolde ravelijn 03.JPG
rphs zeewolde ravelijn 05.JPG
rphs zeewolde ravelijn 04.JPG
rphs zeewolde ravelijn 06.jpg
rphs zeewolde ravelijn passage 01.jpg
rphs zeewolde ravelijn 02.jpg
rphs zeewolde ravelijn passage 00.JPG
bottom of page